دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون سال 98

دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون سال 98

دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون سال 98 : آزمون کارشناس رسمی دادگستری

به اطلاع متقاضیان محترم جهت دریافت پروانه کارشناس رسمی دادگستری می رساند :

زمان برگزاری آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال 98 مورخ 24 آبان ماه می باشد . راهنمای ثبت نام آزمون سال 98 به شرح ذیل می باشد :

دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون سال 98

دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال 98

راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 98

جهت دریافت دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال 98 روی دانلود کلیک کنید.