کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انعکاس وضع موجود با سند

کاربرد نقشه یو تی ام وضع موجود سند یا ملک :

قبل از صدور جواز ساخت و دستور نقشه به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری ارجاع می شود تا نقشه برداری دقیق از ملک با دوربین نقشه برداری در سیستم مختصات یو تی ام UTM انجام گردد و نقشه یو تی ام وضع موجود ملک ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری برسد. این امر شاید در ابتدا از طرف مالکان امری ناخوشایند بنظر بیاید اما محاسن بسیاری دارد که از جمله آنها را میتوان به موارد ذیل اشاره نمود. پس با ما همراه باشید تا اطلاعات مفیدی درباره وظیفه کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انعکاس وضع موجود با سند در این مقاله تقدیم شما میشود.

 

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انعکاس وضع موجود با سند

 

 1. پیاده سازی دقیق ملک روی زمین و جلوگیری از تجاوز به حریم املاک وگذرهای اطراف ملک صورت میگیرد.
 2. تهیه نقشه دقیق معماری بر اساس قالب واقعی ملک که ساخت ملک را راحت تر می نماید.
 3. تعیین دقیق مساحت ملک که موجب اخذ درست و واقعی عوارض تخریب و نوسازی می شود و مالکان اضافه پرداختی در این بابت نخواهد داشت.
 4. منطبق شدن مساحت پایان کار با مساحت آپارتمانها پس از ساخت که موجب از بین رفتن ابهامات مالکان و خریداران واحدهای پیش فروشی می شود و می توان از آن به عنوان یکی از مزایای ملک در هنگام پیش فروش بیان نمود.
 5. انطباق کامل وضع موجود ملک پس از ساخت با نقشه های معماری و جواز ساخت که طبق دستوالعمل تفکیک آپارتمان ها، نقشه بردار نظام مهندسی مقید به چک کردن همه موارد میباشد . که در صورت وجود مغایرت نقشه بردار نظام مهندسی موظف به گزارش آن به اداره ثبت و درنتیجه تعلیق صدور سند آپارتمانهای نوساز به دلیل همین مشکل است.

بنابراین هرگونه مغایرت وضع موجود ملک با سند ساخت و نقشه های معماری موجب عدم تایید ملک از طرف نقشه بردار نظام مهندسی است، که طبق دستوالعمل تفکیک آپارتمانها باید موارد زیر را بررسی و در صورت وجود مشکل/مغایرت گزارش خواهد داشت:

 

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انعکاس وضع موجود با سند

 

 • تعیین عرض گذرهای مشرف به ملك و همچنین نام معبر و گذر و درج آنها بر روی نقشه ثبت شده است.
 • تعیین طول ابعاد باقیمانده ملك پس از اصلاحی، باتوضیح اینكه ابتدا طول ابعاد سندی ترسیم ومقدار اصلاحی برروی آن با هاشور مشخص و اصلاحی طول ابعاد باقیمانده با قید مساحت مشخص میگردد.
 • درج مقدار دقیق اصلاحی .
 • تطبیق ابعاد و مساحت ملك برابرحدود سند مالكیت و انعكاس موارد اختلاف بین سند مالكیت و موقعیت محل قرارگیری آن.
 • تعیین حد فاصل های موجود ملك با مجاورین ودرج آن برروی نقشه است.
 •  در صورت مغایرت بین سند مالكیت و وضع موجود ، گواهی نوع مغایرت و نمایش وضع سند و موقعیت محل بر روی نقشه :
 1. تبدیل دیوار مشترك به دیوار جداگانه و موارد مشابه آن.
 2. عقب نشینی ملک موجود.
 3. تعریض گذر و یا اجرای پخ.
 • نمایش میزان تعریضی گذر كه در پایانكار پیش بینی میشود و تاكنون در محل اجرا نشده، بر روی نقشه با ذكر طول ابعاد و مساحت.
 • نمایش میزان درز انقطاع و ذكر مساحت.
 • ذكر طول ابعاد و شماره پلاك های مجاور و شماره پلاك ثبتی در نقشه و گواهی مطابقت وضعیت فعلی مجاورین با پلاك های ذكر شده در سند مالكیت و ذكر موارد اختلاف بین سند و محل مورد نظر آن.

 

 

مغایرت وضع موجود با سند:

مغایرت سند با وضع موجود زمانی مشخص میشود که نقشه یو تی ام از وضع موجود ملک تهیه شود و با بررسی ابعاد و اندازه ها و مساحت به دست آمده مشخص گردد که با سند مغایرت دارد در این صورت اداره ثبت و یا شهرداری دستور به تهیه نقشه یو تی ام دو خطی را صادر میکنند و منظور از دو خطی ترسیم ابعاد و اندازه های سند بر روی نقشه یو تی ام وضع موجود میباشد تا اختلاف در ابعاد مشخص گردد و در صورت وجود مغایرت های چشم گیری دستور به عقب نشینی ملک و یا انجام دیوار کشی های جدید ملک صادر می شود. که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام میشود.

در سند های قدیمی منگوله دار و در سند های تک برگ ابعاد و اندازه های چهار گانه ملک یا همان حدود اربعه ملک درج شده که تعیین کننده مرزهای یک ملک میباشد و براساس این ابعاد باید دیوارکشی های ملک انجام گردد اما در حالتی وجود دارد که دیوار کشی های ملک اشتباه انجام شده و مرزهای املاک جا به جا شده و سالیان زیادی به همین روال میباشد و در حال حاضر که مالک قصد تخریب و نوسازی ملک را دارد با مراجعه به شهر

داری متوجه می شود که باید نقشه یو تی ام از ملک تهیه کنند که این نقشه یو تی ام باید توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه گردد و در نهایت توسط کارشناس رسمی مربوطه مهر و امضا گردد تا دارای اعتبار است. اما با تهیه نقشه یو تی ام که از وضع موجود ملک میباشد شهرداری متوجه مغایرت در ابعاد و اندازه های سند قدیمی و وضع موجود ملک می شود و در این صورت دستور به تهیه نقشه

یو تی ام دو خطی ملک را می دهد که در این صورت کارشناس باید ابعاد و اندازه های سند را بر روی وضع موجود سند ترسیم کند. تا مغایرت در اندازه ها مشخص گردد و بر اساس نقشه به دست آمده شهرداری دستور به رها سازی قسمت اضافی ملک را صادر کند.