آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال 1402

مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه، در اجراي بند 4 آئين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 29 / 11 / 1397 و طبق تبصره يک ماده 4 قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب 24 / 12 / 1400 مجلس شوراي اسلامي موظف است هرساله از طريق سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به برگزاري آزمون كارشناسان رسمي دادگستری اقدام نمايد. بر اين اساس از متقاضيان اخذ پروانه كارشناسي رسمي دادگستري جهت شركت در آزمون سراسري كارشناسان رسمي دادگستري سال 1402 ثبت نام به عمل مي آورد.

آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال 1402- آقای جبارزاده

بخش اول: شرايط عمومي ثبت نام آزمون و اخذ پروانه كارشناسي رسمي دادگستری

 • متدين به دين اسلام يا يكی از اقليتهای دينی به رسميت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامي ايران.
 • داشتن تابعيت جمهوری اسلامی ايران.
 • داشتن حداقل 24 سال تمام شمسِ تا زمان صدور پروانه كارشناسی (ملاک حداقل سن 29 / 6 / 1378 به قبل)
 • داشتن دانشنامه معتبر كارشناسی در رشته مورد تقاضا از دانشگاههای معتبر داخلی يا خارجی مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی(ملاک تاريخ فارغ التحصيلي روز برگزاری آزمون مي باشد.) پذيرفته نمي باشد.( » داخلي سازمانها « تذکر: )مدارک معادل يا مدارک داراي ارزش استخدامی
 • انجام خدمت وظيفه عمومي يا ارايه مجوز معافيت از خدمت براي آقايان تا زمان برگزاري آزمون.
 • عدم سوءپيشينه كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.
 • عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تأييد سازمان پزشكي قانوني و عدم تجاهر به فسق.
 • داشتن سلامت جسمي براي انجام امور كارشناسي به تأييد پزشكان معتمد مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران
  خانواده.
 • داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسي و عدم سوءشهرت.
 • عدم محكوميت به انفصال دائم از كارشناسي رسمي.
 • داشتن شرايط علمي و سابقه كار تجربي در رشته مورد تقاضا (تشخيص آن به عهده مركز ميباشد.)

تذکر: سابقه كار تجربي بايد بعد از تاريخ اخذ مدرک كارشناسي باشد.
تذکر: بر اساس تبصره 1 ماده 4 قانون تسهیل توزيع استاني پذيرفته شدگان بر اساس تقاضا يا امتياز پذيرفته شدگان است .

بخش دوم: امتيازات و سهميه هاي قانوني

براساس بند چ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه افراد ذیل دارای سهمیه هستند:

 1. فرزندان و همسران شهدا.
 2. جانبازان با حداقل ده درصد( 10%)
 3. آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت.
 4. رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه.
 5. همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد) 25 %( و بالاتر.
 6. فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعايت شرط سني.

تذکر: داوطلبان ضروري است تا پايان مهلت ثبتنام نسبت به تعيين وضعيت ايثارگري خود اقدام نمايند. بديهي است پس از پايان مهلت ثبتنام هيچگونه اقدامي امكان پذير نيست.
به استناد تبصره 2 ماده 4 قانون تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب و كار براي مشمولين بند چ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 59 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، نصاب قبولي در آزمون حداقل 60 درصد امتياز ميانگين نمرات يک درصد حائزان بالاترين امتياز در هر رشته است.

مراجع تأييد مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها

معاونت منابع انساني كل وزارت دفاع و پشتيباني، وزارت جهاد كشاورزي، معاونت نيروي انساني كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، معاونت منابع انساني كل نيروي انتظامي، معاونت منابع انساني ارتش، معاونت سرمايه انساني سازمان بسيج مستضعفين، مركز عمليات و خدمات نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح و مدير كل اشتغال و كارآفريني بنياد شهيد و امور ايثارگران تذكر: با توجه به مشكلات پيش آمده در سالهاي گذشته، قبل از ثبت درخواست اعمال سهميه به ارگان صادر كننده ايثارگري مراجعه كرده و از تاييد سهميه ايثارگري خود از ارگان مربوطه اطمينان حاصل نماييد.

بخش سوم: مراحل ثبت نام

الف پرداخت وجه

 • 1 – متقاضيان ثبت نام در آزمون كارشناسان رسمي در صورت داشتن شرايط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام بايد از روز چهارشنبه به تاريخ 29 / 06 / 1402 لغايت روز چهارشنبه به تاريخ 05 / 07 / 1402 با مراجعه به درگاه اطلاعرساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org ضمن مطالعه دقيق دفترچه راهنماي ثبتنام نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. در پايان ثبتنام به هر يک از داوطلبان كد رهگيري ارائه خواهد شد كه داوطلبان لازم است تا پايان كليه مراحل آزمون اين كد را نزد خود نگهداري نمايند. ضمناً يادآور ميشود ثبتنام منحصراً به صورت الكترونيكي است و داوطلبان بايد از طريق درگاه مذكور نسبت به ثبتنام در آزمون اقدام نمايند و ثبتنام به غير از روش فوق غير قابل قبول است.
 •  متقاضيان در هنگام ثبت نام، حق انتخاب صرفاً يک رشته در يک حوزه قضائي (داوطلبان بايد بومي استان انتخابي
  باشند) به عنوان محل خدمت را دارند.
 • پرداخت هزينه ثبت نام به صورت اينترنتي متقاضيان واجد شرايط لازم است نسبت به پرداخت وجه ثبت نام به مبلغ ) 000 / 000 / 6 ريال( به صورت الكترونيكي از طريق كارتهاي بانكي متصل به شبكه شتاب اقدام نمايند

تذکر: متقاضيان بايد در مهلت تعيين شده نسبت به ثبتنام اقدام نموده و از موكول نمودن آن به روزهاي پاياني خودداري نمايند. به ثبتنامهاي ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي شود.

مدارك لازم جهت ثبت نام

داوطلبان محترم لازم است تصوير اسكن شده مدارک زير را در هنگام ثبت نام در سامانه بارگذاري نمايند:

 •  عکس پرسنلی با مشخصات زیر:

عكس 43 رنگي پرسنلي تمام رخ با زمينه سفيد كه در سال 1402 گرفته شده باشد (با رعايت تمام شئونات اسلامي) و اندازه آن حداقل 300 300 پيكسل باشد و حجم فايل ذخيره شده آن نبايد از 15 كيلوبايت كمتر و از 70 كيلوبايت بيشتر باشد. تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد حاشيههاي اضافه عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد.
تذکر مهم: با توجه به مشكلات به وجود آمده در آزمونهاي قبلي (ارسال اشتباه عكس داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً براي داوطلباني كه ثبتنام آنان توسط ديگران انجام ميشود رخ مي دهد) تاكيد ميشود كه علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت نامي، حتما نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس متقاضي شركت در آزمون، ارسال نشود. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباه، فرد متقاضي به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد و از ادامه فرآيند آزمون داوطلب جلوگيري خواهد شد.

 • گواهی فراغت از تحصیل

در مقطع كارشناسي رشتههاي مرتبط يا دانشنامه كارشناسي )بارگذاري گواهي فراغت از تحصيل براي مدارک بالاتر از ليسانس نيز امكان دارد ولي شرط لازم جهت شركت در آزمون داشتن مدرک كارشناسي مرتبط با نوع رشته انتخابي در آزمون است(

 • مدرك نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه برای آقایان (كارت پايان خدمت يا گواهي معافيت(تا زمان ثبت نام)).
 •  پروانه کارشناسان رسمی

ويژه دارندگان پروانه كارشناسان رسمي كه براي تغيير حوزه قضايي، در آزمون شركت ميكنند.
تذکر مهم: تمام تصاوير بايد در قالب jpg ذخيره شده باشند.

نحوه تکميل تقاضانامه

در ردیف های 1 ، 2 و 3 : داوطلب بايد در محل مورد نظر نام خانوادگي، نام و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه بطوركامل و خوانا وارد نمايد. )از بكار بردن مد، تشديد، الف محذوف يا همزه خودداري شود(.
در ردیف 4 : داوطلب بايد كد ملي خود را كه ده رقم است از چپ به راست درمحل مربوط درج نمايد و از درج مميز و يا خط تيره خودداري نمايد.
در ردیف 5 : داوطلب بايد برحسب اينكه زن يا مرد است منحصراً مربع مربوط را علامتگذاري نمايد.
در ردیف 6 و 7 : داوطلب بايد ازسمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نمايد و ازدرج حروف، مميز و يا خط تيره كه در بعضي شناسنامه ها درج گرديده، خودداري نمايد.
در ردیف 8 : داوطلب بايد تاريخ تولد خود را به صورت سال، ماه و روز (ملاک سن اولين روز ثبتنام)در محل مربوط درج نمايد. (حداقل سن براي تمامي مقاطع از 29 / 06 / 1378 )
در ردیف 9 : داوطلب بايد بر حسب اينكه مجرد يا متاهل است مربع مربوط را علامتگذاري نمايد.
در ردیف 10 : داوطلب بايد كد استان و شهرستان محل تولد خود را در اين محل درج نمايد.
در ردیف 11 و 12 : داوطلب بايد با علامتگذاري، تابعيت و مليت خود را مشخص نمايد.
در ردیف 13 و 14 : داوطلب بايد با علامتگذاري، دين و مذهب خود را مشخص نمايد.
در ردیف 15 : داوطلبان چپ دست بايد اين مربع را علامتگذاري نمايند.
در ردیف 16 : داوطلبان مرد بايد وضعيت نظام وظيفه خود را با علامتگذاري در مربع مربوطه مشخص و تاريخ و سريال كارت پايان خدمت خود را درج نمايند. )ملاک محاسبه تاريخ پايان خدمت يا معافيت تا 12 / 08 / 1402 )
در ردیف 17 : داوطلبان داراي سهميه ايثارگران بايد يكي از اين گزينهها را علامتگذاري كند.
درردیف 18 : داوطلبان داراي سابقه كار مرتبط با رشته مورد تقاضا اين گزينه را علامتگذاري كرده و مدت سابقه كار و آخرين محل اشتغال و آخرين سمت خود را درج نمايد.
در ردیف 19 : داوطلبان متقاضي انتقال و تغيير رشته بايد اين بند را علامتگذاري كرده و استان و شهرستان مبدا خود را انتخاب نمايد.
در ردیف 20 : داوطلبان متقاضي تغيير رشته بايد اين بند را علامتگذاري كرده و رشته كارشناسي فعلي خود را درج نمايد.
در ردیف 21 : داوطلبان متقاضي انتقال و تغيير رشته بايد شماره پروانه كارشناس رسمي خود را وارد نمايد.
در ردیف 22 : داوطلب لازم است آخرين مقطع تحصيلي خود را براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما در اين قسمت درج نمايد.
در ردیف 23 : داوطلب لازم است كد و عنوان رشته تحصيلي خود را )براساس شرايط احراز مندرج در دفترچه مشخص و دراين محل درج نمايد.
در ردیف 24 : داوطلب لازم است دانشگاه يا موسسه محل اخذ مدرک خود را درج نمايد.
در ردیف 25 : داوطلب لازم است تاريخ فارغ التحصيلي خودرا دراين قسمت درج نمايد. ملاک محاسبه تا تاريخ 12 / 08 / 1402مي باشد.
در ردیف 26 : داوطلب لازم است كد و نام استان و شهرستان محل اقامت خود را جهت تعيين حوزه امتحاني درج نمايد.
در ردیف 27 : داوطلب لازم است نشاني دقيق محل سكونت، كدپستي، شماره تلفن ثابت و همراه خود را درج نمايد.
در ردیف 28 : داوطلب لازم است نشاني دقيق محل كار فعلي، عنوان شغل فعلي و كدپستي خود را درج نمايد.
در ردیف 29 : داوطلب لازم است شماره تلفن محل كار، ضروري و نشاني پست الكترونيكي خود را درج نمايد.
در ردیف 30 : داوطلب لازم است كد و عنوان رشته كارشناسي مورد تقاضاي خود را در اين محل درج نمايد.
در ردیف 31 : داوطلب لازم است استان و شهرستان مورد تقاضاي خود را در اين محل درج نمايد.__
جهت دریافت دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری کلیک نمایید.


دانلود دفترچه آزمون