کارشناس رسمی دادگستری تشخیص اختلافات فی ما بین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران

کارشناس رسمی دادگستری تشخیص اختلافات فی ما بین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران

تشخیص اختلافات فی ما بین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران : در سال هاي اخیر شاهد افزایش روز افزون اختلافات فی ما بین پیمانکاران ، کارفرمایان ، مشاوران و همچنین دستگاه هاي دولتی با شرکت هاي پیمانکاري هستیم.

به نحوي که اختلافات ، جز لاینفک اکثر قریب به اتفاق این قراردادها گردیده و متعاقب آن منجر به تشکیل پرونده هاي متعدد در مراجع قضایی شده است .

کارفرمایان مبالغ هنگفتی براي اجراي پروژه هاي ساخت در قالب طرح هاي عمرانی هزینه می کنند. اما به علت مشکلات متعدد معمولاً پروژه ها با صرف زمان و هزینه اي بیشتر از زمان و هزینه مصوب آن ها به انجام می رسند. بخشی از این مشکلات ناشی از نقص دانش فنی می باشد.

در کنار مباحث فنی، سوء مدیریت از دیگر معضلات مهم در انجام پروژه هاي عمرانی است که می توان از بروز اختلاف و ایجاد دعاوي مابین طرفین پیمان به عنوان یکی از شاخص هاي اصلی این سوء مدیریت نام برد.

این در حالی است که می توان در بسیاري از موارد با اتخاذ تدابیري در زمان انعقاد قرارداد و یا حین اجراي پروژه ها از بروز بخش عمده اي از این منازعات جلوگیري نمود.

 

تشخیص اختلافات فی ما بین پیمانکاران

 

خدمات این مجموعه در حل اختلاف فی مابین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران به شرح ذیل می باشد :

 • رسیدگی به قراردادهای مابین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران
 • ارائه مشاوره حقوقی و فنی و تهیه قرارداد های مهم عمرانی ، تجاری و ارجاعی و …
 • برآورد مطالبات پیمانکار و محاسبه و اعلام ارزش روز مطالبات در زمان تادیه
 • كارشناسی و تعیین میزان خسارت وارده ناشی از عملکرد کارفرما ، پیمانکار یا مشاور
 • محاسبه اجرت المثل کارهای ساختمانی پیش بینی نشده در قراردادها
 • تشخیص دلایل و علل تغییر مدت پیمان و محاسبه ارزش حقوق ناشی از آن
 • بررسی تأخیرات پروژه و محاسبه ارزش ریالی تاخیرات در قراردادها
 • بررسی مستندات تعلیق یا تسریع پروژه و ارائه گزارش کارشناسی محاسبه ارزش ریالی آنها
 • بررسی صحت یا عدم صحت دلایل ضبط تضمین انجام تعهدات و حسن انجام كار
 • ارائه گزارش کارشناسی خسارت معنوی و ریالی وارده ناشی از ضبط تضامین و یا مطالبات مسدود (بلوکه) شده
 • ارائه گزارش کارشناسی محاسبه ارزش ریالی تغییر مقادیر كار ، قیمتهای جدید ، تعدیل نرخ پیمان
 • بررسی و ارائه گزارش صحت یا عدم صحت دلایل فسخ پیمان و برآورد خسارت ناشی از آن
 • تطبیق صحت اجرای قوانین و مقررات و شرایط عمومی پیمان در قراردادها
 • تطبیق تفسیری شرایط عمومی پیمان ، قوانین و آئین نامه ها با قرارداد های جاری پیمانکاران
 • تهیه صورتحساب قطعی قرارداد پیمانکاران بر اساس ماده ۵۱ و ۵۲ ش ع پ وصورت وضعیت ها و تعدیل نرخ پیمان و …
 • ارائه گزارش تطبیقی صورتحساب قرارداد با مدارک، مستندات و قوانین و آئین نامه ها
 • اخذ استعلام های مورد نیاز تهیه صورتحساب برای پیمانکاران از مراجع ذیربط و پیگیری جهت تسریع
 • تهیه گزارش برآورد موضوع قانون مهندسی ارزش در قراردادهای خاص
 • تهیه گزارش برآورد مالکیت معنوی و دارائیهای نامشهود و حقوق انحصاری ثبت شده
 • تهیه گزارش برآورد و ارزیابی ارزش اموال و دارائیها و ارزش سهام شرکتهاتهیه گزارش برآورد پروژه ها و طرح های عمرانی برای تصمیم گیری در مناقصات و مزایدات
 • تهیه گزارش طرح های توجیهی و ارزیابی طرح های موجود به لحاظ اجرایی و امکان حصول هدف
 • اعلام نظر در خصوص برآورد هزینه اجرای كار، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه ، مبلغ نهایی ، ضریب ، نرخ و مدت پیمان

خدمات این مجموعه در حل , تشخیص اختلافات فی ما بین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران

 • تامین دلیل و ارزیابی در مورد خسارات و ضایعات ناشی از كار و بیمه كار مانند فوت و جرح و …
 • تعیین عامل ، تامین دلیل و ارزیابی در مورد خسارات وارده به تاسیسات زیربنایی
 • بررسی صحت برنامه زمان بندی و گزارشات پیشرفت فیزیکی و ریالی
 • تعیین و احصاء وظایف پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران در قراردادهای خاص
 • محاسبه و رسیدگی به صورت وضعیتها و محاسبه آیتم های شرایط عمومی پیمان در قراردادها
 • بررسی و ارزیابی مطالعات و گزارش و طرح‌های تهیه شده بوسیله مهندس مشاور
 • بررسی و ارزیابی و ارائه گزارش تامین دلیل حسن اجرای طرح‌های بوسیله پیمانکاران
 • رسیدگی و نظارت بر روند سیر مراحل تحویل موقت یا قطعی در طرح ها
 • ارائه طرح های پیشنهادی بهبود مدیریت و تنظیم چارت و اخذ استانداردهای مورد نیاز طرح های بین المللی
 • ارائه مشاوره و خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور برای احقاق حق شرکتهای تجاری و عمرانی ایرانی و خارجی
 • تهیه مستندات مورد نیاز به زبانهای دیگر برای ارائه در مراجع قضایی بین المللی مانند لاهه و … در خصوص مناقصات و قراردادهای بین المللی
 • طرح دعوی و پیگیری اخذ نتیجه در دادگاههای بین المللی و معرفی وکلای دارای صلاحیت در خصوص مناقصات و قراردادهای بین المللی
 • ارائه مشاوره در خصوص ثبت کنسرسیوم های داخلی و خارجی برای شرکت در مناقصات بین المللی

 

تشخیص اختلافات فی ما بین پیمانکاران

این مجموعه با همکاری تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری ، اعضاء پایه یک سازمان نظام مهندسی ، مهندسین مشاور پایه یک ، مهندسین با تحصیلات دانشگاهی فوق لیسانس و دکتری و اساتید دانشگاه ها در رشته های مهندسی عمران ، مهندسی مکانیک ، مهندسی صنایع ، مهندسی کشاورزی ، مهندسی برق و حسابداری و حسابرسی آماده ارائه نظر کارشناسی جهت حل اختلافات فی ما بین پیمانکاران ، کارفرمایان ، مشاوران و همچنین دستگاه هاي دولتی با شرکت هاي پیمانکاري بصورت تخصصی در سطح کشور می باشد.

نظرات

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *