دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری

دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری

دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری : به اطلاع متقاضیان محترم جهت دریافت پروانه کارشناس رسمی دادگستری می رساند :

 دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری 98 و همچنین زمان برگزاری و زمان ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری 98 در این صفحه از دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری درج خواهد گردید و تا این تاریخ هیچ اخباری مبنی بر زمان برگزاری آزمون سال 98 در شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری مطرح نمی باشد.

دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری :

دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری

دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری

راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری

باسمه تعالی

شکر و سپاس و حمد و ستایش مر خداوندی را سزاست که توفیق خدمت بر بندگانش را عطا فرمود و تلاش و کوشش آنان را زمینه ساز پیشرفت و ترقی و تعالی بندگان دیگرش قرار داد.

شورای عالی کارشناسان رسمی در اجرای مفاد بند الف ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب جلسه مورخ 18/1/1381 مجلس شورای اسلامی) به منظور جذب و تأمین کارشناسان مورد نیاز کانون های کارشناسان رسمی دادگستری استان ها در نقاط مختلف کشور، شرایط و ضوابط ثبت نام و شرکت در آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی سال 1389 را به شرح مندرجات جدول شماره (1) دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری اعلام می نماید و به متقاضیان محترم اکیدا توصیه می شود قبل از هر گونه اقدام به ثبت نام در آزمون، کلیه مطالب دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری را با دقت مطالعه نمایند.

دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری :

1. آشنایی با کانون ها با توجه به قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

«ماده 1- کانون های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استان ها که مطابق این قانون تشکیل می گردند به عنوان «کانون استان» شناخته می شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی هستند.

2. اهداف کانون ها

بر اساس ماده 4، اهداف هر کانون به شرح زیر است:

الف) ایجاد زمینه لازم برای تشکل و جذب نیروهای متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تأمین و تعمیم عدالت در امور مربوطه.

ب) فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو.

ج) تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی در حدود مقررات.

د) نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی.

هـ) ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بین کارشناسان عضو از طریق شورای عالی کارشناسان با موسسات مشابه در سایر کشورها با رعایت مقررات موضوعه.»

3. شرایط متقاضیان

متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری، بر طبق ماده 15 قانون علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند.

1-3- متدین به دین اسلامی یا یکی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی

3-2- داشتن تابعیت ایرانی

3-3- نداشتن پیشینه کیفری

3-4- عدم اعتیاد به مواد مخدر

3-5- نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروه های غیرقانونی، یا مخالف اسلام

3-6- داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا از یکی از دانشگاه های معتبر داخلی (اعم از دولتی یا غیردولتی)، یا خارجی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

3-7- داشتن حداقل 5 سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور در روز ثبت نام، این رشته ها در جدول شماره 1 از شماره ردیف 1 تا 31 با کدهای شماره 07، 12، 13، 14، 19، 21، 22، 23، 24، 25، 27، 30، 33، 37، 38، 39، 40، 41، 46، 48، 49، 55، 57، 62، 64، 67، 68، 72، 73، 74، 78 و علامت * در مقابل رشته کارشناسی مشخص شده اند.

ادامه مقاله دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری :

تبصره 1- چون در رشته هایی که در ردیف 32 تا 35 با کدهای 09، 32، 43 و 59 مشخص شده اند دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود ندارد، لذا متقاضیان رشته های مذکور با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و به شرط تسلیم گواهی حداقل پانزده سال سابقه کار مرتبط در آن رشته می توانند برای آن داوطلب شوند که این رشته ها در این نوبت از آگهی عبارت اند از:

 1. امور آتش سوزی و آتش نشانی (کد 09)،
 2. تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت (کد 32)،
 3. ساعت و جواهرات (کد 43) و لوازم خانگی و اداری (کد 59)

تبصره 2- ضمن درج عین تبصره 2 بند «ی» ماده 15 قانون کارشناسان «تبصره 2- پس از اعلام تعداد مورد نیاز در رشته کارشناسی امور ثبتی، دارندگان دانشنامه کارشناسی امور ثبتی و فارغ التحصیلان آموزشگاه های اختصاصی ثبت اعم از شاغل یا بازنشسته که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و یا نقشه برداری ثبتی داشته باشند می توانند در صورت داشتن شرایط مذکور در آزمون یاد شده شرکت کنند.»

یادآور می شود که شرایط اختصاصی هریک از 35 رشته اعلام شده در این آگهی در صفحات 3 و 4 در مقابل آن ها درج شده است.

نکته خیلی مهم با توجه به بند «و» و ماده 15 قانون و بند «ط» آیین نامه اجرایی:

تبصره 3- متقاضیان باید توجه نمایند که در هر رشته فقط با داشتن شرایط همان رشته می توانند ثبت نام کنند.

به عبارت دیگر داشتن 15 سال سابقه کار در 4 رشته مذکور در تبصره 1، و 5 سال سابقه کار بعد از اخذ مدرک تحصیلی در روز ثبت نام برای رشته های مذکور در بند 7-3 الزامی است و تشخیص معتبر بودن مرجع صادر کننده گواهی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی با کمیسیون تشخیص صلاحیت های علمی و فنی هر رشته در بدو امر و تأیید نهایی آن با کمیسیون ماده 13 قانون کانون کارشناسان رسمی می باشد. البته ارسال تصویر این گواهی همراه مدرک ثبت نام فعلا کفایت می کند.

اما در صورت پذیرفته شدن در آزمون مرحله اول و دعوت برای شرکت در آزمون مرحله دوم (مصالحه علمی و تجربی)، ارایه اصل مدرک تحصیلی و گواهی معتبر به شرح مندرج در بند 7-3 و تسلیم کپی تأیید شده آن ها به مصاحبه کنندگان الزامی است).

به عبارت دیگر پایان ۵ سال سابقه کار برای رشته های ستاره دار و ۱۵ سال سابقه کار برای سایر رشته ها باید در روز ثبت نام باشد و اگر بعد از آن تاریخ باشد، به علت مغایرت با قانون پذیرفته نخواهد شد.

بدیهی است که همراه داشتن مدارک مذکور هنگام مصاحبه بسیار ضروری است ، چون مصاحبه کنندگان با رویت اصل مدارک و دریافت تصویر تایید شده آنها با مجازشدگان مصاحبه خواهند کرد.

۸-۳- داشتن حداقل ۲۵ سال سن.

۹-۳- داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی برای آقایان).

تبصره ۴- برای محاسبه سنوات در کلیه موارد تاریخ روز ثبت نام متقاضی ملاک است. (بند ۷-۳)

تبصره ۵- در مورد فارغ التحصیلان دوره های تحصیلی پیوسته منتهی به کارشناسی ارشد یا دکتری نیز تاریخ دقیق فراغت از تحصیل مندرج در مدرک ملاک محاسبه خواهد بود.

تبصره ۶- در راستای اعتلای هر چه بیشتر سطوح علمی و تخصصی کانون های کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور و ارتقاء بیشتر نظرات کارشناسی و انطباق آن با علوم روز و به منظور ارج نهادن به تخصص و خدمات ارزنده کلیه نخبگان و اعضاء هیات علمی دانشگاهها (با مرتبه دانشیاری و بالاتر و سوابق تجربی و عملی لازم در رشته تخصصی خود) و هچنین به منظور استفاده از تخصص و تجارب مدیران ارشد ستادی و اجرایی و خادم کشور (با سوابق مدیریتی مرتبط با رشته تحصیلی خود)، که واجد سایر شرایط مندرج در این دفترچه باشند نیز برای عضویت در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان محل سکونت خود در این آزمون ثبت نام بعمل می آید.

تعدادی از این شرکت کنندگان در آزمون طبق مصوبات شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در صورت کسب حدنصاب مصوب شورای عالی و طی مراحل قانونی نیز به دریافت پروانه کارشناسی رسمی نایل خواهند شد.

تبصره ۷- پذیرش افراد مذکور در تبصره فوق علاوه بر ظرفیت پیش بینی شده کانون ها خواهد بود.

تبصره ۸- مشمولین تبصره ۶ باید در بند ۲ فرم ثبت نام قسمت «سایر» را علامت × بزنند و خلاصه ای از سوابق علمی و خدمتی خود (تصوير احکام مربوطه را همراه با فرم ثبت نام به کانون مربوط تسلیم نمایند و در مربع پیش بینی شده در همان ردیف سایر فرم ثبت نام مقابل جمله «دارای شرایط تبصره ۶ صفحه ۲ هستم» علامت × بزنند. (نمونه در صفحه ۷ دفترچه)

تبصره ۹- نکته خیلی مهم: با توجه به این که براساس مصوبه شماره ۳۱ مورخ 02/10/1389 شورای عالی کارشناسان، هر کارشناس رسمی صرفا می تواند با استفاده از یک پروانه و در یک رشته کارشناسی فعالیت نماید، لذا اکیدا یادآور می شود چنانچه فردی دارای پروانه کارشناسی از سایر مراجع باشد.

در صورت پذیرفته شدن در کانون کارشناسان رسمی، لازم است قبل از اتیان سوگند و دریافت پروانه کارشناسی نسبت به لغو و ابطال پروانه قبلی اقدام و مراتب را کتبا به کانون اعلام نماید.

بدیهی است در صورت مکتوم داشتن موضوع به وسیله متقاضی و کشف آن به وسیله کانون، ضمن حمل بر عدم وثاقت نسبت به لغو پروانه و اعلام مراتب به کمیسیون ماده ۱۳ و سایر مراجع قانونی اقدام و با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد.

ادامه مقاله دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری :

۴- چگونگی ثبت نام و اطلاعاتی درباره آزمون

ثبت نام:

از آنجایی که دریافت و ملاحظه و ضبط مدارک مورد نیاز برای کارشناسی براساس ماده ۵۲ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان از وظایف مهم کانونها است لذا هر متقاضی موظف است کلیه مدارک لازم را به شرحی که بعدا توضیح داده می شود حتما به کانون کارشناسان استان مورد تقاضا تسلیم یا با مطمئن ترین وسیله ارسال و رسید آن را تا زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نگهداری نماید.

۵- آزمون و تاریخ برگزاری آن

آزمون برای کلیه ثبت نام کنندگان بر اساس مفاد این دفترچه، به شیوه کتبی و برای کسانی که در آزمون مرحله اول حدنصاب لازم را کسب کنند، در صورت واجد شرایط بودن، و ارایه و تسلیم مدارک اعلام شده در تبصره ۳ به شیوه شفاهی و مصاحبه حضوری نیز انجام خواهد شد.

تبصره ۱۰- سؤالات امتحانی از منابع دانشگاهی در رشته مورد تقاضا با رعایت استانداردها و با توجه به تجارب لازم مربوط به آن رشته کارشناسی حتی الامکان به صورت کاربردی و تخصصی به شیوه چند گزینه ای یا تشریحی یا هر دو طراحی و همانند آزمون های سراسری اجرا خواهد شد.

زمان برگزاری آزمون هر رشته با توجه به تعداد شرکت کنندگان و امکانات شورای عالی کارشناسان رسمی در پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی و همچنین کانون های استانها اعلام و مکان برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه که حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری دریافت خواهندداشت ، درج و سعی خواهد شد امتحان کتبی بسیاری از رشته ها قبل از پایان نیمسال اول در تهران و بعضی از مراکز استانها برگزار گردد.

تبصره ۱۱- حدنصاب قبولی در هر رشته با توجه به نیاز مناطق، نمرات شرکت کنندگان و تعداد متقاضیان، با تصویب شورای عالی تعیین می گردد.

تبصره ۱۲- شرکت در آزمون شفاهی (مصاحبه علمی و تجربی) نیز برای کلیه مجازشدگان مرحله اول الزامی است، عدم حضور در جلسه امتحان، چه کتبی و چه مصاحبه در زمان تعیین شده به هر علت که باشد انصراف از تقاضا تلقی می شود و هیچ حقی به متقاضی غایب تعلق نمی گیرد و تجدید آزمون اعم از کتبی یا شفاهی امکان پذیر نمی باشد.

تبصره ۱۳- چنانچه کسی بدون توجه به ضوابط مورد نظر ثبت نام کند، یا فاقد هر یک از شرایط باشد، یا نتواند هر یک از مدارک اعلام شده با وی خودداری و نام وی از لیست متقاضیان حذف می شود، ثانيا غیر واجد شرط بودن متقاضی در هر مرحله از آزمون احراز شود، ادامه مراحل بعدی آزمون متوقف می شود. به عبارت دیگر شرکت در امتحانات و قبولی در آن، و حتی طی مراحل بعدی نیز هیچ حقی برای متقاضی غیر واجد شرط ایجاد نمی کند و هیچ یک از مدارک یا هزینه های پرداختی مسترد نمی گردد.

تصویر دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری :

دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری

تصویر دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری :

 

دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری

ادامه مقاله دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری :

۶- مراحل قانونی بعد از قبولی در آزمون های کتبی و شفاهی عبارتند از :

۶ – ۱ – تشخیص صلاحیت اولویت های اخلاقی (بوسیله کمیسیون ماده ۱۳ قانون ).

۶ – ۲ – طی موفقیت آمیز دوره کارآموزی تحت نظر کارشناس راهنما به مدت یکسال .

۶ – ۳- اتیان سوگند و دریافت پروانه کارشناسی با صلاحیت های تعیین شده.

تبصره ۱۴- انجام دادن امور مختلف درباره کارشناسی، آموزش و مطالعه قوانین و مقررات مربوط و شناخت وظایف کارشناسی که از سوی کانون یا کارشناس راهنما به وی محول می شود و همچنین شرکت در کلاسهای آموزشی و جلسات امتحانی که بوسیله کانون ها برگزار میشود از وظایف کارآموز است.

ضمنا با توجه به این که «کارشناسی رسمی دادگستری» شغل محسوب نمی شود. کلیه افراد شاغل در مؤسسات دولتی و غیردولتی در صورت داشتن شرایط می توانند در آزمون ثبت نام نموده و پس از موفقیت در طی مراحل قانونی به دریافت پروانه کارشناسی رسمی دادگستری» نایل شوند.

۷- ثبت نام

هر داوطلب می تواند با داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر و سابقه کار تجربی مفید و مرتبط لازم برای رشته موردنظر با توجه به جدول شماره (۱) در صفحات ۳ و ۴) فقط در آن رشته ثبت نام نماید.

منظور از سابقه کار مرتبط، در هر رشته در واقع اشتغال به اموری است که متقاضی خود را در آن امور بالقوه «کارشناس» می شناسد و با شرکت در این آزمون و موفقیت در آن به دریافت پروانه کارشناسی رسمی دادگستری » نایل میشود و متقاضی باید اصل گواهی معتبر مبنی بر داشتن سابقه مربوطه را بعد از قبولی در آزمون مرحله اول همراه مدارک دیگر جهت شرکت در مصاحبه علمی و فنی به کانون کارشناسان تسلیم نماید.

در صورت عدم ارایه مدرک مورد نظر مصاحبه انجام نمی شود و نظر گروه مصاحبه کننده در رد یا قبول گواهی ارسالی صائب و غیرقابل اعتراض است و مدارک تسلیمی غیر قابل استرداد است. ثبت نام از روز شنبه 14/12/89 شروع می شود و در آخر وقت اداری روز پنجشنبه 26/12/89 خاتمه می یابد.

اطلاعیه جدید شورای عالی مبنی بر خاتمه یا تمدید احتمالی مهلت ثبت نام ضمن اعلان در پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی به نشانی www.scioe.org در صورت لزوم در جراید کثیرالانتشار روز چهارشنبه 25/12/89 نیز منتشر خواهد شد.

۸- تکلیف متقاضی برای ثبت نام

متقاضی شرکت در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۰ – ۱۳۸۹ باید برای شرکت در آزمون در کانون استان خود ثبت نام کند و ضمن حفظ ارتباط با پایگاه شورای عالی ، در زمان تعیین شده کارت ورود به جلسه امتحان را دریافت کند. ( در محل حوزه ای که برای او تعیین می شود ) -که لزوما استان محل اقامت وی نخواهد بود – حضور یافته و به سؤالات آزمون پاسخ دهد.

۸ – ۱ – نحوه ثبت نام

در آزمون ثبت نام در آزمون صرفا با تکمیل فرم ثبت نام که از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی به نشانی www.scioe.org و یا با مراجعه به کانون کارشناسان رسمی استان مورد تقاضای خود قابل دریافت می باشد، و ارسال مدارک مورد نظر به کانون مذکور امکان پذیر است.

هر داوطلب موظف است پس از ملاحظه و مطالعه دقیق مفاد دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون «فرم ثبت نام در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری برای درخواست پروانه کارشناسی سال ۹۰-۱۳۸۹ در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان….» (صفحه ۷ دفترچه) را تکمیل نماید و همراه سایر مدارک مورد نظر به کانون مورد تقاضا ارسال یا تسلیم نماید.

نشانی کانون کارشناسان استان ها در جدول شماره ۳، صفحه ۹ درج شده است.

تبصره ۱۵- لازم است مدارک لازم را در پاکت A4 قرار دهید و حتما به آدرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مورد تقاضای خود با پست سفارشی یا پیشتاز ارسال نمایید، یا در صورت تمایل حضورا تحویل دهید و رسید دریافت نمایید.

تبصره ۱۶- درج نام و نام خانوادگی متقاضی، نام رشته و کد آن، همچنین شماره، منطقه مورد تقاضا بر روی پاکت الزامی است.

تبصره ۱۷- آدرس دقیق با کدپستی فرستنده بر روی پاکت حتما باید نوشته شود.

تبصره ۱۸- اولأ نگهداری قبض رسید پستی یا رسید دریافتی از کانون تحویل گیرنده مدارک، تا زمان دریافت کارت ورود به جلسه در نزد متقاضی الزامی است، ثانیا به تقاضاهای مبهم و ناقص و ناخوانا، ترتیب اثر داده نمی شود و بدون هیچ گونه اقدام، از چرخه ثبت نام خارج می شوند.

تبصره ۱۹- توصیه می شود هر متقاضی فقط برای رشته تخصصی خود که سابقه علمی و عملی لازم را دارد، ثبت نام نماید. معهذا اگر کسی با داشتن شرایط لازم در بیش از یک رشته ثبت نام نماید، او در صورت همزمان بودن آزمون فقط حق شرکت در یک رشته را دارد، ثانيا در صورت شرکت در رشته های مختلف در صورت واجد شرط بودن فقط برای یک رشته – به انتخاب متقاضی – پروانه کارشناسی صادر می شود.

ادامه مقاله دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری :

۸ – ۲ – مدارک لازم برای ثبت نام و شرکت در آزمون

مدارکی که داوطلب برای ثبت نام کتبی و شرکت در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۰-۱۳۸۹ باید در پاکت مخصوص ارسال مدارک (A4) قرار دهد و شخصا يا با پست سفارشی به نشانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان، تحویل یا ارسال نماید، به شرح زیر است:

۱- فرم تقاضانامه تکمیل شده ثبت نام. (کپی یا تصویر فرم نیز قبول است) (نمونه صفحه ۷ دفترچه )

۲- چهار قطعه عکس به ابعاد ۴×۳ گرفته شده در سال جاری، (عکس خواهران باید با حجاب اسلامی باشد)، همانند و تمام رخ بوده، و در پشت هر کدام به ترتیب نام خانوادگی، نام، شماره شناسنامه، سال تولد نوشته شده باشد (از ارسال عکس های فوری و عکس هایی که پس زمینه آن سفید نباشد جدا خودداری شود.)

تبصره ۲۰- هر داوطلب باید یک قطعه از ۴ قطعه عکس خود را در محل مربوط بر روی فرم تقاضانامه ثبت نام (منحصرا با چسب ماتیکی یا مایع) و بگونه ای که فرم ثبت نام مخدوش و کثیف نشود، بچسباند.

٣- تصویر دانشنامه لیسانس یا بالاتر یا گواهی موقت عکسدار فراغت از تحصیل. (از ارسال اصل مدرک خودداری شود.)

۴- تصویر صفحات نوشته شده شناسنامه.

۵- تصویر هر دو روی کارت ملی.

۶- اصل و تصویر فیش پرداخت مبلغ 650/000 ریال (شصت و پنج هزارتومان) به حساب سیبا به شماره ۰۱۰۲۹۳۱۸۳۳۰۰۰ بنام شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری نزد بانک ملی ایران شعبه کانون کارشناسان رسمی دادگستری (کد ۲۷۰) (حتما یک نسخه از کپی فیش را در نزد خود نیز نگهدارید) شماره و تاریخ فیش پرداختی باید در ذیل فرم ثبت نام و در محل پیش بینی شده درج شود.

۷- تصویر گواهی پنج سال سابقه کار در رشته مورد تقاضا برای رشته های گروه (الف) و ۱۵ سال سابقه کار برای رشته های گروه (ب) جدول شماره (۱)

۸- داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی (برای آقایان)

* تذکرات مهم:

 1. شایان ذکر است که فقط مدرک تحصیلی صادر شده از دانشگاههای معتبر ( اعم از دولتی و غیر دولتی داخلی یا خارجی مورد تایید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد قبول است و مدارک مربوط به دوره های کوتاه مدت یا معادل که برای وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات خاصی ارزش استخدامی دارد به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی حتی با داشتن گواهی شرکت در آزمون سازمان سنجش آموزش کشور پذیرفته نمی شود.
 2. مندرجات فرم تقاضانامه ثبت نام اگر دستی پر شود باید بطور دقیق و خوانا و فقط با خودکار آبی به صورت کامل، تکمیل شود.
 3. کلیه مندرجات متقاضیان در فرم تقاضانامه ثبت نام حمل بر صحت می شود و کارت ورود به جلسه امتحان صادر می گردد، ولی در صورت احراز عدم صحت هر یک از موارد، ضمن حمل بر عدم وثاقت، ثبت نام متقاضی کان لم یکن تلقی می شود و هیچ حقی به او تعلق نمی گیرد.
 4. ثبت نام هر متقاضی با علم به این مطلب و قبول آن از سوی وی که «مدارک ارسالی و وجه پرداختی بابت ثبت نام ولو واجد شرط نیز نباشد یا حتی با اطلاع قبلی از شرکت در آزمون منصرف شود به هیچ وجه مسترد نخواهد شد»، صورت می گیرد.
 5. به مدارک ناقص یا مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال یا با مداد تکمیل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 6. هر گونه تغییر اعم از حذف یا اضافه کردن در مندرجات فرم تقاضانامه ثبت نام، بعد از ثبت نام و همچنین در مدارک ارسال شده به کانون غیرممکن است. بنابراین از ارسال تقاضا برای تغییرات بعدی جدا خودداری نمایید چون ترتیب اثر داده نخواهد شد. (اعلام تغییر آدرس پستی ضروری است)

ضمنا تأکید می شود: داوطلب برای ارسال فرم تقاضانامه ثبت نام و مدارک لازم دیگر یکایک مدارک را قبل از گذاشتن در پاکت، بازبینی کند و پس از حصول اطمینان از کامل بودن همه مدارک، آن را به باجه پستی یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان متبوع خود تسلیم و رسید دریافت نماید.

۹- نحوه تکمیل فرم ثبت نام ( دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری )

در صفحه ۷ دفترچه راهنما که از کانون یا پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی دریافت می کنید یک برگ فرم ثبت نام در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۸۹ به عنوان نمونه چاپ شده است که باید پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و مراجعه به صفحه ای که اسم و کد استان و منطقه یا مناطق و شهرستان های هر منطقه در آنجا اعلام شده است، (جدول شماره ۲ صفحه ۸) و تهیه یک برگ کپی از صفحه ۷ و یک زیردستی مناسب، اطلاعات خواسته شده را در محل های مخصوص آن تایپ یا منحصرا با خودکار آبی و بدون خط خوردگی و لاک گیری بنویسید.

در تکمیل فرم این نکات باید رعایت شود:

 1. از تا کردن، پاره کردن، سوراخ کردن یا نوشتن و گذاشتن علامت به غیر از محل های خواسته شده جدا خودداری شود، در غیر این صورت تقاضانامه شما باطل میشود.
 2. قبل از تکمیل فرم، مطالب این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید و سپس بر اساس دستورالعمل به شرح زیر نسبت به تکمیل هر ردیف اقدام کنید.
 3. در خانه هایی که لازم است علامت گذاری صورت گیرد منحصرا از علامت × ضربدر استفاده شود. در ردیف ۱ و ۲ با گذاشتن × جنس و وضعیت تأهل را مشخص کنید.

در ردیف های ۳ و ۴ و ۵ دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری باید در محل مورد نظر (روی خط چین و داخل مربع) به ترتیب نام خانوادگی، نام و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه بطور کامل و خوانا فقط در محل پیش بینی شده بنویسید سپس نام خانوادگی، نام و نام پدر خود را به صورت منقطع یعنی حرف به حرف از راست به چپ ، در جداولی که به شکل مربع می باشند، بنویسید و در نوشتن حرف به حرف باید شکل تنها و منفصل هر حرف را نوشت. (نه به صورتی که تلفظ می شود یا شکل چسبیده آن) مثلا: رضائی را باید نوشت:

دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری

در جداول حرف به حرف، از نوشتن مد (~) یا تشدید (ـّـ) یا الف محذوف مانند الف بعد از لام در کلمه الهه یا همزه (ء) مانند همزه روی و او در کلمه (مؤیدی) خودداری شود.

در ردیف ۶ باید سال تولد را در داخل مستطیلها درج کنید.

در ردیف ۷ باید نام شهر محل تولد خود را بنویسید.

در ردیف ۸ شماره شناسنامه خود را از چپ به راست در جدول درج نمایید.

در ردیف ۹ باید شماره ملی خود را که ده رقم می باشد از چپ به راست در جدول مربوط بنویسید.

در ردیف ۱۰ وضعیت سربازی و اگر مشمول نیستید ردیف ۱۱ را با علامت × مشخص کنید.

توجه داشته باشید که : ایثارگران فقط در صورت داشتن شرایط مساوی با دیگران، در پذیرش، اولویت خواهند داشت. و شرایط اختصاصی و حداقل مدرک مورد نیاز هر رشته در جدول شماره ۱ درج شده است که باید با توجه به آن نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

تصویر دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری :

دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری

تصویر دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری :

دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری

تصویر دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری :

 

دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری

ادامه مقاله دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری :

* تذکر خیلی مهم :

متقاضیان کلیه رشته ها مخصوصا متقاضیان رشته های، امور وسائط نقلیه موتوری زمینی، تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت و تعیین نفقه به شرایط تعیین شده در جدول شماره ۱ توجه کامل داشته باشند. که علاوه بر ارسال تصویر گواهی های مورد نظر هنگام ثبت نام، اصل آنها را بعد از اعلام قبولی در مرحله اول یا همزمان برای حضور در مصاحبه علمی و فنی باید ارایه و تحویل نمایند و بدیهی است که مدارک مورد نظر باید کاملا واضح و روشن و بیان گر اشتغال عملی متقاضی در امور مربوط باشد. به گواهی های کلی و مبهم و تایید نشده ترتیب اثر داده نمی شود.

در کلیه موارد اولا ملاک محاسبه سنوات، تاریخ روز ثبت نام می باشد. ثانيا تشخیص معتبر بودن کلیه مدارک در بدو امر کمیسیون تشخیص صلاحیت های علمی و فنی هر رشته و در نهایت با کمیسیون ماده ۱۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

در ردیف ۱۲ نام دانشگاه و رشته تحصیلی و گرایش آن و تاریخ دقیق فراغت از تحصیل را که در دانشنامه شما درج شده است، بنویسید.

اگر به عللی دسترسی به اصل دانشنامه برای تهیه کپی میسر نباشد، باید تصویر گواهی موقت فراغت از تحصیل، عکس دار و ممهور به مهر امور آموزشی دانشگاه ارایه شود. و اگر دارای شرایط پیش بینی شده در تبصره ۶ صفحه ۲ دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری هستید، در مربع پیش بینی شده در این ردیف علامت × بزنید.

در ردیف ۱۳ نام رشته کارشناسی انتخابی خود را بنویسید. شماره کد رشته را با توجه به جدول شماره ۱ از صفحه ۳ و ۴ دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری انتخاب و در محل مربوط درج نمایید.

در ردیف ۱۴ نام منطقه و شهرستان های آن منطقه را که برای کارشناسی در آن ثبت نام می کنید، بنویسید و کد استان را از جدول شماره ۲ که در صفحه ۹ این دفترچه چاپ شده است انتخاب و در محل مربوط درج نمایید. دقت کنید، اشتباه نشود.

کد رشته با نام رشته مورد تقاضا حتما همخوانی داشته باشد. به متقاضیانی که محل اقامتشان با محل مورد تقاضا فاصله کمتری (حدود ۱۰۰ کیلومتر) دارد و یا با وسائط نقلیه عمومی در مدت ۱ تا ۲ ساعت امکان حضور وجود دارد، اجازه داده می شود، سایر شهرهای آن منطقه را نیز در صورت تمایل انتخاب نمایند، که در صورت عدم احراز حد نصاب در انتخاب اول و نیاز شهرستان های بعدی و داشتن حدنصاب لازم، برای انتخاب های بعدی منظور شوند.

شایان ذکر است که مقیم بودن در شهرستان مورد تقاضا (غیر از مرکز استان) نوعی امتیاز محسوب می شود، و در شرایط مساوی متقاضی مقیم، اولویت خواهد داشت. در مورد پذیرش کارشناس برای استان های تهران و البرز به شرح زیر عمل خواهد شد.

متقاضیان استان تهران، در بند ۱۴ فرم ثبت نام، بعد از جمله «منطقه مورد تقاضا برای کارشناسی » فقط کافی است که «استان تهران » را بنویسند .

(بعد از برگزاری آزمون های کتبی و شفاهی ، نظر کسانی که حد نصاب لازم را احراز نمایند درباره محل مورد تقاضای کارشناسی آنان اخذ و بر حسب تقدم فضلی و نیاز حوزه مورد تقاضا نسبت به معرفی آنان برای طی مراحل بعدی اقدام خواهدشد). و با توجه به تصویب تشکیل استان البرز ، متقاضیان کارشناسی در استان البرز در بند ۱۴ فرم ثبت نام بعد از جمله « منطقه مورد تقاضا برای کارشناسی » فقط به نوشتن «استان البرز » اکتفا خواهند نمود.

در ردیف ۱۵ آدرس پست الکترونیکی خود را (اگر دارید)، بنویسید.

در ردیف ۱۶ شماره تلفنهایی را که در مواقع ضروری می توان با شما تماس گرفت یا پیام داد درج کنید. سه محل برای درج سه شماره تلفن ثابت و یک محل برای درج کد شهر و یک محل برای درج شماره تلفن همراه در نظر گرفته شده است.

در ردیف ۱۷ نشانی دقیق پستی محل اقامت و محل کار خود را در محل مربوط بنویسید و محلی را که مایلید مکاتبات با شما به آن آدرس انجام شود با درج علامت × در روی محل مورد نظر مشخص و کد پستی ده رقمی آن محل را در جدول تعیین شده درج نمایید و اگر بعللی در آدرس پستی شما تغییری حاصل شود، آدرس جدید را سریعا به کانون مربوط کتبا اعلام نمایید.

پس از اطمینان از تکمیل فرم ثبت نام و در نهایت امر با درج نام و نام خانوادگی و نام پدر و شماره و تاریخ فیش پرداخت حق ثبت نام، در محل پیش بینی شده در متن تعهدنامه ذیل فرم ثبت نام و نقش اثر انگشت سبابه دست راست در محل پیش بینی شده، آنرا امضاء و سه نسخه کپی خوانا از آن تهیه کنید، یکی را در نزد خود نگهدارید و دو نسخه دیگر را همراه با اصل مدارک خواسته شده جهت ارسال به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان متبوع خود که آدرس آن در جدول شماره ۳ (صفحه۹) این دفترچه چاپ شده است، در داخل پاکت قرار دهید و به باجه پست یا کانون استان محل سکونت خود تحویل داده و رسید آن را تا روز دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نگهداری فرمایید.

پایان مقاله دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری.

نظرات

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *