کارشناس رسمی دادگستری مدیریت نقشه برداری اجرای ساختمان

انجام طراحی برای اجرا و منظور از طرح و اجرا، ‌ایجاد بنایی می باشد که بتواند وظایف مورد انتظار را به خوبی انجام دهد. یکی از مراحل نقشه برداری ساختمان ، مدیریت اجرای ساختمان است، اگر نمیدانید مدیریت اجرای ساختمان چیست و چه کاربردی دارد با ما همراه باشید ، تا اطلاعات خوبی از جانب کارشناس رسمی دادگستری درباره کارشناس رسمی دادگستری مدیریت نقشه برداری اجرای ساختمان در این مقاله تقدیم شما شود.

 

کارشناس رسمی دادگستری مدیریت نقشه برداری اجرای ساختمان

 

اجرای طرح عینیت بخشیدن به آن طرح مطابق نقشه‌ها و سایر مدارک اجرایی است، که خود حاصل تفکر طراح یا طراحان هر بنا از لحظه تکوین فکر‌ایجاد آن تا موقعی که به دست بهره برداری کنندگان سپرده می شود مراحلی را طی می نماید که شامل برنامه ریزی، طرح و محاسبه، اجرا و نظارت بر اجرا،کنترل کیفیت، آغاز بهره برداری می باشد تا پس از حصول اطمینان از قابلیت بهره برداری آن، در اختیار بهره برداری کنندگان قرار داده می شود.

بسته به بزرگی و کوچکی طرح و ماهیت آن، اهمیت هر یک از مراحل فوق متغیر است و بنابه ضرورت ممکن می باشد گستره یکی از مراحل بسیار محدود باشد و حتی مرحله‌ای با مراحل دیگر ادغام می شود.

هر یک از‌این مراحل باید در چارچوب فنی، اقتصادی، زیست محیطی، زیبایی شناسی، اجتماعی و حتی سیاسی طی گردد و چگونگی‌این مراحل در‌ایمنی،عملکرد آتی ،آتی بنا و عمر مفید آن تاثیر بسزایی خواهد داشت.

اما اثر مرحله اجرا و نظارت بر اجرا، بیش از هر مرحله می باشد دیگری تجارب جهانی نشان می دهند که در حدود هفتاد درصد تمام عواملی که بروز کاستیها و تقلیل عمر مفید بناها را سبب می‌ گردد، از خطاهای‌این مرحله آغاز می شود. که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود.

لازم به توضیح می باشد، که برخلاف عرف معمول، در‌اینجا از اجرا و نظارت بر اجرا به عنوان یک مرحله نام برده می شود و اجرا و نظارت، دو مقوله جدا از هم نمی باشد.

این مسئله به منظور هماهنگی با یکی از دگرگونی های بنیادی صنعت ساختمان می باشد که با وارد شدن مفهوم از طرف سازنده در روند ساختن بناها به جای مفهوم «کنترل کیفیت» «تضمین کیفیت» توسط دستگاه نظارت، در عمل بخش عمده وظایف دستگاه مجری و دستگاه نظارت، در هم ادغام می شود در واقع، به روال سنتی، دستگاه سازنده، بر حسب وظیفه، سعی می نماید طرحی را که اجرای آن به او سپرده شده است ، بر مبنای نقشه‌ها و با رعایت مشخصات فنی طرحی می شود.

مسئولیت او به اجرای کار طبق نقشه و مشخصات، در زمانی مشخص و معمولا با هزینه‌ای معین محدود است.

 روش های اجرای طرح های ساختمانی و پیمان ها

اجرای طرح های ساختمانی صدها جزئیات فنی و ساختمانی و روابط پیچیده چند جانبه بین صاحبکار کارفرما، مجری طرح، ناظر، پیمانکاران جزء ، سازندگان مصالح و لوازم و فروشندگان ، تولید کنندگان و اجاره دهندگان تجهیزات ، نیروی انسانی، نهادهای مدیریت شهری و ادارات دولتی را شامل میگردد.

 

کارشناس رسمی دادگستری مدیریت نقشه برداری اجرای ساختمان

 

روش های اجرا

اجرای طرحهای ساختمانی ممکن می باشد به یکی از صورتهای زیر انجام گیرد:

امانی: صاحبکار یا قائم مقام او، یعنی کارفرما یا مجری طرح، رأسا عملیات اجرایی را مدیریت می نماید و هزینه‌ها را قبول می نماید.

صاحبکار: شخصی می باشد حقیقی یا حقوقی که طرح متعلق به او می باشد.

کار فرما یا مجری طرح: شخصی می باشد حقیقی یا حقوقی که صاحبکار تمام یا بخشی از اختیارات خود را برای اجرا به او تفویض میشود.

مدیریت اجرا: که صاحبکار شخص دیگری را به عنوان مدیر اجرایی،از طرف خود مامور اجرای کار می نماید و تمام یا بخشی از اختیارات خود را به او تفویض می نماید و با نظر او تحت کنترل خود، هزینه‌های اجرایی را با ملحوظ داشتن اضافه مبلغی برای مدیریت، پرداخت می گردد.

مدیر اجرایی: شخصی میباشد حقیقی یا حقوقی که سازماندهی عملیات اجرایی به عهده او واگذار می شود . که صاحبکار یا کارفرما هر قسمت از کار را به پیمانکار مناسبی واگذار می نماید که آن بخش از کار را با مشخصات معلوم و به قید معلوم انجام دهد و خود کار پیمانکاران جزء را هماهنگ و اجرا می گردد.

پیمانکار: شخصی می باشد حقیقی یا حقوقی که انجام خدمات مشخصی را تحت شرایط فنی و مالی معین در مدت زمانی معلوم، به عهده خواهد داشت.

پیمانکاری کامل: صاحبکار یا کارفرما، کل کار را به یک پیمانکار اصلی واگذار می نماید و پیمانکار مزبور با امکانات خود و یا با استفاده از پیمانکاران جزء کار را به سر انجام می رساند به عبارت دیگر کل کار را به مسئولیت خود، با مشخصات مورد نظر و به قیمت معلوم یا تحت شریط مالی مشخصی، به هر روشی که صلاح است، انجام می شود. در کلیه روشهای فوق، فرض بر‌این می باشد که طرح از پیش آماده شده‌ای، برای اجرا می باشد.

 

کارشناس رسمی دادگستری مدیریت نقشه برداری اجرای ساختمان

 

امروزه برای اجرای ساختمان ها ابداع و به کار گرفته شده‌اند که اجازه می دهند همزمان با تهیه طرح، کار اجرا نیز آغاز و پیش رود.

از جمله‌این روش ها، روش اجرای سریع و روش طرح و ساخت یا طرح و اجرا می باشد. اگر نیاز به مدیریت اجرای ساختمان دارید در خدمت شما عزیزان هستیم تنها کافیست با ما تماس بگیرید.

خدمات کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری:

این کارشناس رسمی دادگستری، خدمات زیرا ارائه می کند:

  1. نقشه برداری وضع موجود
  2. تهیه نقشه UTM جهت ارائه به ادارات
  3. تهیه نقشه رقوم دار(توپوگرافی) با هر مقیاسی
  4. تهیه نقشه هاس مسطحاتی
  5. تعیین مساحی املاک و ابعاد آن
  6. تطبیق پلاک ثبتی با حدود ملک
  7. جانمایی و پیاده كردن محدوده املاك بر روی تصاویر هوایی و ماهواره ای
  8. تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای
  9. تفکیک و افراز املاک مشاع