ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول با نامه درخواست کارشناسی

با سلام و احترام.

برای انجام کارشناسی اموال منقول (مانند خودرو ، لوازم خانگی) و غیر منقول (مانند زمین ، ساختمان) باید درخواست کارشناسی ثبت شود. لطفاً فرم پیوست را دانلود کنید و پس از وارد کردن اطلاعات و توضیحات مورد نیاز مربوط به موضوع کارشناسی ، آن را تنظیم و ارسال نمایید.

شماره واتساپ و تلگرام : 09128816424

ایمیل : karshenas-rasmi24@gmail.com

 

نامه درخواست کارشناسی - آقای جبارزاده